Vene19 näyttely Helsingin messukeskuksessa 8.2. - 17.2.19. Löydät Robertin TG-veneiden ja Millan Finnmaster-veneiden luona osastolla 6f48.

Båt19 utställningen i Helsingfors mässcentrum 8.2. -17.2.19. Du hittar Robert vid TG-båtarna och Milla vid Finnmaster-båtarna på avdelning 6f48.


Yhteystiedot/Kontaktuppgifter
TG
Finnmaster
Husky
Suvi
Yamaha
Kulkuri
Linder

Venerek